This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn ăn vội bánh ngọt "cứu đói" trước đêm nhạc sinh viên | Tin Mới Nhất

Upload date:

May 5 2016

Uploaded by:

chuyenlacothat

Video description:

Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn ăn vội bánh ngọt "cứu đói" trước đêm nhạc sinh viên | Tin Mới Nhất Ngoài ra Bảo Anh, Hoàng Tôn, Phan Mạnh Quỳnh, Erik, Suni H...

Total views:

110