This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Tiểu đường ở thai kỳ liệu có nguy hiểm - VNANMUM

Upload date:

July 7 2015

Uploaded by:

thanhlam981992

Video description:

Sự phát triển của thai kỳ tuần thứ 3 - 4 VNAnmum.com. Các bà mẹ hãy tìm hiểu qua những thông tin cần thiết khi đang mang thai. Những điều cần lưu ý hơn: - http://vnanmum.com/mang-thai/dinh-duong-mang-thai/ - http://vnanmum.com/thai-ky-mang-thai-ba-thang-dau/ - http://vnanmum.com/kiem-tra-suc-khoe-cho-ba-bau/ - http://vnanmum.com/chuan-bi-mang-thai/ - http://vnanmum.com/thuc-an-tot-cho-ba-bau-giup-giai-nhiet/ - http://vnanmum.com/sua-danh-cho-ba-bau/

Total views:

52