തുളസി... കൃഷ്ണ തുളസി നിൻ നെഞ്ചിലെരിയുന്ന ചന്ദനത്തിരിയി- ലൊരഭൗമ ഹൃദ്യസുഗന്ധം,...

show more
Upvotes (2)
Comments
Sorted by:
Load more comments
Download the Vidme app!