This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Tác dụng detox cơ thể của than hoạt tính

Upload date:

May 5 2016

Uploaded by:

thanphanlan

Video description:

Than hoạt tính có khả năng hấp phụ các chất hữu cơ, chất độc tích tụ trong dạ dày. Uống nước than hoạt tính giúp detox, bài trừ các độc tố gây hại cho cơ thể con người. Xem thêm: http://thanhoattinhphanlan.com

Total views:

6