This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Cố Hương - Những Bản Hòa Tấu Quê Hương Hay Nhất

Upload date:

August 8 2014

Uploaded by:

AOTHUNDONGPHUC

Video description:

1. Gợi Nhớ Quê Hương 0:00 2. Chiếc Áo Bà Ba 6:30 3. Hình Bóng Quê Nhà 12:45 4. Quê Hương 17:55 5. Tùy Hứng lý Qua Cầu 22:08 6. Lý Hoài Xuân 27:18 7. CHút Vương Vấn Trong Tim 31:55 8. Chuyện Tình Lan và Điệp 37:22 9. Lòng Mẹ 44:55 10. Người Ở Đừng Về 50:38

Total views:

2,312