This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Trung Quốc sẽ đóng thêm các siêu giàn khoan tại Biển Đông

Upload date:

June 6 2015

Uploaded by:

Hong1

Video description:

Bắc Kinh đã khiến người Việt vô cùng tức giận vào mùa hè năm ngoái khi hạ đặt siêu giàn khoan 981 (bất hợp pháp) trong vùng biển Việt Nam. <a href="http://tintuc.vn/tin-nong" rel="dofollow">tin nong trong ngay</a> <a href="http://tintuc.vn/tin-moi" rel="dofollow">tin moi</a> <a href="http://tintuc.vn/phap-luat" rel="dofollow">phap luat</a> <a href="http://baotinnong.com/" rel="dofollow">tin nong</a>

Total views:

100