This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Về đâu mái tóc người thương Trần Quang Đại - Xfactor Viet Nam

Upload date:

June 6 2015

Uploaded by:

deathofthesea

Video description:

Video với sự biểu diễn của Quang Đại - Bài Hát : Về đâu mái tóc người thương Trần Quang Đại - Trong cuộc biểu diễn Xfactor Viet Nam Quang đại Đã trình diễn một bài hát vô cùng tình cảm ngay cả đối với người làm video chúng tôi vẫn có một sự đồng cảm với số phận.

Total views:

417