This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

3 ways to make Christmas tree ( Hướng dẫn làm cây thông Noel)

Upload date:

October 10 2016

Uploaded by:

huynhphamtien

Video description:

Sau đây là bài hướng dẫn 3 cách làm cây thông Noel cực kỳ đơn giản để mọi người có thể làm tại nhà. Thông tin thao khảo tại: https://cuahangquatangdocdao.blogspot.com/2016/10/3-cach-lam-cay-thong-noel-trang-tri-van-phong-cua-hang.html

Total views:

64