This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Chữa trị viêm vùng chậu sớm giảm nguy cơ vô sinh

Upload date:

October 10 2015

Uploaded by:

dakhoaauviet

Video description:

Chữa trị viêm vùng chậu còn tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh mà có hướng chữa trị cụ thể. Để giảm thiểu nguy cơ vô sinh thì Chữa trị viêm vùng chậu là cách tốt nhất... Viêm vùng chậu nếu không chữa trị có nguy hiểm không? Phụ nữ mắc viêm vùng chậu lần đầu sẽ có tỷ lệ thai lệch là 6%, tái phát lần 2 sẽ là 12% và ở lần thứ 3 ... chữa trị viêm vùng chậu: http://phongkhamauviet.vn/viem-vung-chau/ chữa trị viêm niệu đạo: http://phongkhamauviet.vn/chua-tri-viem-nieu-dao/ thụ tinh nhân tạo IUI: http://phongkhamauviet.vn/thu-tinh-nhan-tao/ chữa trị viêm âm đạo: http://phongkhamauviet.vn/viem-am-dao chữa trị viêm phụ khoa: http://phongkhamauviet.vn/viem-phu-khoa/

Total views:

54