This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Remember the Name - Cover by Toan Shinoda

Upload date:

June 6 2015

Uploaded by:

deathofthesea

Video description:

Bài hát Remember the Name - Cover by Toan Shinoda , Anh được coi là huyền thoại Vlogger nhưng sự ra đi của anh đã để lại nhiều hoài bão. Những đóng góp của Toàn Shinoda về các Vlog được nhiều giới trẻ chú ý và đánh giá cao. Những Video này của Toàn Shinoda để tưởng nhớ rằng anh vẫn sống và tồn tại với mọi người. Channel Vi tổng hợp từ Toàn Shinoda

Total views:

98