This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

chuatribenhmeday

Channel bio:

Chúng tôi là những người Việt trẻ với khát vọng xây dựng thương hiệu chữa trị bệnh mề đay chất lượng tại http://www.chuatribenhmeday.com. Mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu chữa bệnh, chúng tôi đang từng bước xây dựng nền tảng các chuỗi giá trị mới về chữa bệnh hiệu quả.

Creation date:

June 6 2017

Total video views:

0

Videos: