This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

dkyctybinhduong

Channel bio:

hiện nay, doanh nghiệp sản xuất và công ty dịch vụ nổ rộ ngày càng nhiều, làm tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm, chính vì vậy để một hệ thống kinh doanh được thành lập và hoạt động lâu dài, bạn cần có những dịch vụ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong việc thành lập công ty.

Creation date:

August 8 2017

Total video views:

0

Videos: