This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

giasudaykemtienganh

Channel bio:

Việc đầu tư cho tiếng anh càng được chú trọng, với trình độ tiếng anh công với thời gian rảnh rỗi của bạn hiện tại, bạn có đủ khả năng làm gia sư dạy kèm tiếng anh cho con bạn hay không? Việc thuê gia su day tieng anh đang là liệu pháo giúp trẻ nâng cao trình độ tiếng anh siêu tốc, bạn bắt buộc phả

Creation date:

July 7 2017

Total video views:

0

Videos: