This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

giasutiengnhat

Channel bio:

quý phụ huynh hoàn toàn miễn phí khi tìm gia sư tại trung tâm. học sinh học thử một tuần nếu không hài lòng với chất lượng giảng dạy của gia sư thì gia sư buộc thôi việc và trường hợp này phụ huynh không phải trả lương tuần này. http://trungtamgiasuanhvietphap.com/tin-tuc/day-kem-tieng-nhat/

Creation date:

July 7 2017

Total video views:

0

Videos: