This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

gomsubattrang

Channel bio:

Gốm sứ Bát Tràng được sản xuất tại làng gốm Bát Tràng , sản phẩm http://langgombattrang.vn/ được sản xuất bởi các nghệ nhân làng gốm với những kỹ thuật cao , mỗi sản phẩm gốm sứ như một tác phẩm nghệ thuật

Creation date:

June 6 2017

Total video views:

0

Videos: