This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Sát Phá Lang 2005 - Màn Solo Giữa Chân Tử Đan và Ngô Kinh

Upload date:

May 5 2016

Uploaded by:

Carestila

Video description:

Những màn đấu võ đỉnh , cực hay của Chân Tử Đan và Ngô Kinh . Sẽ giúp cho mọi người được những phút thư giãn thoải mái nhất. ! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM. ĐỪNG ...

Total views:

56