This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

As the deer - Kuin peura

Upload date:

November 11 2017

Uploaded by:

Sanasinko

Video description:

Keskellä tietä istuu peura liikkumattomana kuin shokissa. Sen hengitysteistä nousee kylmässä ilmassa huurua, kun se katsoo kauhuissaan ympärilleen kirkkaiden autojen valojen häikäistessä. Verta ei näy missään, mutta peuran täytyy olla loukkaantunut, se ei pääse liikkumaan. Vierellä kävelee pari ihmistä varoittaen muuta liikennettä. Näky säikystä peurasta syöpyy silmiin. Peura pelkää henkensä edestä ja haavoittuneena pääseekin kai hengestään. En saa peuraa mielestäni ja muistan YouTuben videon "As the deer - Kuin peura", jonka olen juuri suomentanut. Videon alussa lauletaan niin kauniisti Psalmien 42:1 sanoin: "Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minun sieluni janoaa Sinua, oi Jumala." Monin tavoin voimme mekin olla elämästä haavoittuneita. Haavoittuneina saatamme haavoittaa toisiamme ja loukata itseämme ja Jumalaa, jonka Henki lepää luonnossa kaiken yllä ja saa kasvitkin kasvamaan ja eläimet liikkumaan. Peurassa voimme nähdä myös loukatun Jeesuksen, josta Jesajan kirjassa sanotaan, että hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. - Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet, Jesajan 53:5:ssä todetaan. + + + In the middle of the road sits a deer motionlike in a shock. Its respiratory tract rises in cold air when it feels terrified to be surrounded by the lights of the bright cars. The blood is not visible anywhere, but the deer must be injured, it cannot move. Beside it walks a couple of people warning other traffic. The sight of the shabby deer ingrained in my eyes. Deer is afraid of his life and as wounded is probably going to die. In many ways we can be wounded in life. As a wounded, we may injure each other and offend ourselves and God, whose spirit rests in nature over everything and makes the plants to grow and the animals to move. In the deer we can also see the offended Jesus, who says in Isaiah that he had bee…

Total views:

10