This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

nauandongian

Channel bio:

Chia sẽ những món ăn đơn giản với nhiều các chế biến khác nhau, giới thiệu bạn từ món ăn đơn giản cho đến những món ăn phức tạp

Creation date:

March 3 2017

Total video views:

1

Videos: