This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

nuockhoangvinhhaoquan10

Channel bio:

nguồn nước khoáng vĩnh hảo nằm trong vùng có hệ thống áp lực lớn, nằm trên sườn phía đông của dãy nam trường sơn, có cấu tạo địa chất phức tạp với các loại đá xâm nhập, trầm tích, phun trào cũ và mới (ryodaxit, bazan) xen kẽ nhau, hệ thống khe nứt, http://nuockhoangvinhhao.vn/quan-10

Creation date:

August 8 2017

Total video views:

0

Videos: