This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

operatingsystem113

Channel bio:

Operating System, hay còn gọi là OS, là hệ điều hành, với chức năng là quản lý tất cả các phần mềm http://stream-hub.com/he-dieu-hanh - những chương trình như soạn thảo văn bản word, excel, trình duyệt web như chrome, Firefox - và phần cứng...

Creation date:

October 10 2017

Total video views:

0

Videos: