This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

phamnhien89

Channel bio:

1- Mục tiêu khoá học (objectives): • Trang bị những kỹ năng và kỹ thuật phiên dịch song song và cabin cho cán bộ phiên dịch hiện tại và tương lai; • Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong công tác phiên dịch tại cơ quan, tổ chức và/hoặc đi dịch cộng tác viên

Creation date:

September 9 2017

Total video views:

73

Videos: