This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

I'll fly away - Lennän pois

Upload date:

October 10 2017

Uploaded by:

Sanasinko

Video description:

[Updated video file for better quality on 20th September 2017. Vanha video päivitetty parempaan versioon 20.9.2017.] Käännökseni tekstiraidasta, josta laulun sanat poikkeavat joissain paikoin. "Terhi, se ei ole väärin", Herra puhui minulle 28.8.2017 kello 4.16 pähkäiltyäni käännökseni I'll fly away (Lennän pois) kanssa, kun videolla siteerataan 1. Tess. 4:17 kohtaa, jonka olen kääntänyt niin, että he saavat ikuisesti olla Herran kanssa aina-sanan synonyyminä. My translation of the text track, where the words differ from the song in some places. "Terhi, that's not wrong," the Lord spoke to me on August 28, 2017, at 4:16 pm while my wondering with the translation I'll fly away (Lennän pois) when on the video is cited without quotation marks 1. Thess. 4:17, which I have translated so that they will be 'forever' with the Lord as a synonym for 'ever'. + + + Jeesuksen jäähyväisrukous 1 Tämän puhuttuaan Jeesus nosti katseensa kohti taivasta ja sanoi: "Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poikasi, että Poika kirkastaisi sinut. 2 Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. 3 Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. 4 Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. 5 Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. 6 "Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun, ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi 7 ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. 8 Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, e…

Total views:

11