This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Bạn nên làm gì để sơ cứu đúng cách cho nạn nhân tai nạn giao thông?

Upload date:

March 3 2016

Uploaded by:

toanvictory

Video description:

http://www.anhtoan.net/2016/03/ban-nen-lam-gi-de-so-cuu-dung-cach-cho-nan-nhan-tai-nan-giao-thong.html Bạn nên làm gì để sơ cứu đúng cách cho nạn nhân tai nạn giao thông? Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, tuy nhiên khi gặp tình huống này, việc sơ cứu đúng cách có ý nghĩa rất quan trọng cho sự sống còn của nạn nhân. Dưới đây là một vài gợi ý để giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất. Tai nạn giao thông thường đến bất ngờ khiến mọi người luống cuống mà không biết xử lý ra sao, hoặc là phạm phải các nguyên tắc sơ cứu dẫn đến các tổn thương có thể nặng hơn hoặc thậm chí không thể cứu vãn được nữa. Hãy nắm vững những nguyên tắc sơ cứu dưới đây:

Total views:

26