This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Đặc điểm khác biệt về loài mèo tam thể

Upload date:

March 3 2017

Uploaded by:

chugiong

Video description:

Mèo là một vật nuôi phổ biến trong đời sống con người. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có mèo tam thể không? Có rất nhiều thứ xung quanh ta mà ta vẫn chưa khám phá hết. Và đây sẽ là một trong những điều đó. Mèo tam thể dường như đã quá quen thuộc và dễ dàng nhận biết qua màu lông của nó. Nhưng làm sao để hiểu hết được hết tất cả mọi giống loài mèo tam thể và cách nuôi chúng ra làm sao thì bạn có thể vào trang Chú Gióng để tham gia mua bán trao đổi và thảo luận Mèo tam thể: https://chugiong.com/thanh-pho-ho-chi-minh/meo-tam-the/

Total views:

18