This channel is no longer available

This person's channel was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might still be able to find them at these links:

Channel username:

tranhvangtonquy

Channel bio:

Tranh vàng Tôn Quý thương hiệu tranh đồng mạ vàng lớn nhất Việt Nam, Những tác phẩm được tạo hoàn toàn bằng thủ công mang lại một sản phẩm độc đáo riêng biệt và sang trong nhất. Go to Site: http://tonquy.com.vn/

Creation date:

February 2 2017

Total video views:

0

Videos: