എന്റെ വരികൾക്ക് വീണ്ടും ശബ്ദമായി..... കൂട്ടുകാരി എന്ന എന്റെ കവ...

show more
Upvotes (3)
Comments
Sorted by:
Load more comments
Download the Vidme app!