This video is no longer available

This video was hosted on Vidme, which is no longer in operation. However, you might find this video at one of these links:

Video title:

Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ Phần 1 Tập 10 - Magic Mobile Phone YouTube

Upload date:

September 9 2016

Uploaded by:

phanminhdat

Video description:

Tên Phim: Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ (Magic Mobile Phone) Đạo diễn: Dư Minh Sinh Diễn viên chính: Lý Tân, Thư Sướng, Tiêu Ân Tuấn, Lưu Hi Viên, Trần Sáng, Hồng Ất Tâm, Tạ Trữ, Đinh Kiện

Total views:

27